Arrangementsplan for året 2020

 

Første træningsaften: mandag den 13. januar 2020

 

Generalforsamling i Kreds 60 – Thisted afholdes inden 15. februar

 

Sidste træningsaften inden sommerferien: mandag den 29. juni  

Første træningsaften efter sommerferien: mandag den 3. august

Sidste træningsaften inden jul er: mandag den 23. november

Juleafslutnings-arrangement er: søndag den 29. november

 

Træning af hvalpe:

Træningen foregår på mandage kl. 18.00 – 18.45

Træner:  Ditte Thomsen

                 

Øvede hunde:

Lydigshedstræning:  mandage kl.   19.00 – 19.45

                      Igangsætter: skiftende

                                    Onsdage: fritræning

 

Vi håber på god tilslutning og tid til hygge    

Der vil blive arrangeret sportræning i de første måneder af året.

Tilmeldingsliste med dato, klokkeslet vil blive hængt op i klubhuset.

Senere på foråret vil sportræning også være onsdag aften 

 

Arrangementer på nuværende tidspunkt:

Forårsprøve: tidspunkt kommer senere
Herudover vil der evt. hvis der er tilslutning også blive arrangeret en UHP prøve samt andre prøver
Hvalpeprøver vil blive afholdt lige inden sommerferien
Der vil i årets løb blive tilbudt/arrangeret kurser

 

Kredsmesterskab er fastsat til søndag den 25. oktober på træningspladsen

De fleste gængse prøver vil blive afholdt.

 

For Brugshundeudvalget:

Ditte Thomsen BRK’er

Jørgen Saustrup, formand For Kreds 60